nhà vua thái lan-Công ty của nhà vua Thái Lan bắt đầu sản xuất vaccine AstraZeneca