nhà tù-Tù nhân án chung thân đòi được trả tự do vì đã 'chết' một lần trong tù