nhà máy xi măng Hà Tiên 1-Gần 3 năm tháo dỡ nhà máy gây ô nhiễm nặng ở TP.HCM