nhà hàng-Hàng loạt quán ăn, nhà hàng tạm thời đóng cửa để phòng dịch COVID-19