nhà giáo dục-Giám khảo Siêu Trí Tuệ - Kỷ lục gia thế giới lộ quá khứ 'bết bát': Tổng kết 2 phẩy, lưu ban lớp 3, thi lại trong 8 năm