nhà đầu tư ngoại-Nhà đầu tư ngoại đồng loạt kiến nghị ‘nóng’ về thị thực