nhà đầu tư-Nhóm ngân hàng thay nhau bứt phá, triển vọng dài hạn cho ‘cổ phiếu vua’