nhà đầu tư-Sếp tổng hào phóng tặng siêu xe cho nhân viên: Sự thật đắng chát