nhà dân tốc mái-Những thiệt hại đầu tiên do bão số 4 ở miền Trung: Nhà tốc mái, người bị thương