nguyễn xuân sơn-Lời cuối đại gia đầu bạc: 'Kiếp sau xin làm trâu làm ngựa bù đắp lỗi lầm'