Nguyễn Xuân Gụ mua dâm-Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ: 'Tôi chỉ bị phạt hành chính…'