Nguyễn Thiện Khiêm-Bộ ba 'con nhà người ta' và hành trình chinh phục IELTS 8.0