Nguyễn Thị Thu Thuỷ bị bắt-Bắt nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM