Nguyễn Thị Thanh Nhàn-Vụ Công ty AIC: Luật sư kháng cáo thay bị cáo đang bỏ trốn có đúng quy định?