Nguyễn Tấn Anh-Sếp HAGL báo tin không thể vui hơn về tình hình chấn thương của Xuân Trường