nguyễn quốc vũ-Đã mắt căn hộ 40 tỷ Đoàn Di Băng tặng bố mẹ, chỗ nào cũng xịn