Nguyễn Quang Tuấn-Xem xét 'tước' danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú đối với ông Nguyễn Quang Tuấn