Nguyễn Phương Hằng-Vợ Dũng lò vôi, bà Phương Hằng: 'Nếu dịch Covid-19 còn kéo dài, vợ chồng tôi tiếp tục hiến tặng 1.000 tỷ đồng'