Nguyễn Phương Hằng-Bài đăng Vy Oanh khởi kiện bà Phương Hằng đột ngột 'bay màu': Chính chủ chia sẻ