Nguyễn Phú Trọng-Truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sĩ hy sinh tại Đồng Tâm