Nguyễn lê ngọc thảo-Dù học xa 20km, Á hậu Ngọc Thảo không ở trọ vì muốn ăn cơm nhà