Nguyễn Kim-Nhiều web giả mạo Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh để vệ sinh máy lạnh