Nguyễn Đức Chung-Ông Nguyễn Đức Chung vẫn còn cơ hội được giảm thêm án tù