nguy cơ tai nạn-Video: Đang hóng gió thấy cảnh bất ngờ, người đàn ông 'hoảng hồn' đứng dậy vái lạy liên tục