Nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát-Cách ly xong, 7 chuyên gia Trung Quốc không về Quảng Ngãi mà ghé Đà Nẵng thuê khách sạn ở lại