Người vô gia cư-Điểm trú bão Nhật từ chối 2 người vô gia cư gây dậy sóng MXH