người Việt ở Mỹ-Ngành nail của người gốc Việt ở Mỹ bế tắc vì Covid-19