Người Việt dùng hàng Việt-ĐBQH nói "thật đau lòng" khi con em mê nhạc, diễn viên ngoại mà không biết lịch sử Việt