người trẻ tử vong vì covid-19-Tìm ra lý do khiến người trẻ khỏe tử vong vì Covid-19