người trẻ tử vong-Báo động người trẻ tử vong vì COVID-19 dù hoàn toàn khoẻ mạnh