Người tiêu dùng-Thương hiệu vang bóng một thời: Cao Sao Vàng qua kỳ hoàng kim, bị lãng quên trong nước nhưng lại dậy sóng ở nước ngoài