người thứ 3-Vợ sững người khi chứng kiến cảnh tượng như phim: 'tiểu tam' ra vẻ yếu đuối nép vào lòng chồng, chồng ra sức ngăn cản