người tâm thần-Rợn tóc gáy thanh niên đi đường bị kẻ tâm thần tông xe, đánh và dội nước sôi lên đầu khi đã bất tỉnh