người Sài Gòn-Ông cụ viết thư tay cuối cùng ở Sài Gòn đã nghỉ việc vì sức khỏe yếu, nhiều người Sài Gòn tiếc nuối: Bưu điện như mất đi một phần "linh hồn"