người phục vụ-Nghèo không phải là cái tội, nhưng nghèo mà mang hai tâm lý này thì cả đời không ngóc đầu lên nổi