người phụ nữ đi dọc hành lang-Đưa người phụ nữ cầm dao dọa hàng xóm vào viện tâm thần điều trị