người phát ngôn bộ ngoại giao-12 thủy thủ Việt Nam mắc kẹt 4 tháng trên biển Malaysia, phải vẽ chữ cầu cứu