người nông dân-Hành tím khô rớt giá kỷ lục, bán 1 kg không đủ mua ổ bánh mì không