người Nhật Bản-Nhật Bản: Già hóa và nhu cầu về những căn hộ 'thiết kế riêng'