người Nhật Bản-Cô gái trẻ dương tính SARS-CoV-2 đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người