người nhập cảnh nhiễm covid-19-Cô gái 27 tuổi nhiễm Covid-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh