người mẹ-Người mẹ bỏ rơi con trai ở cửa chùa, để lại bức thư: 'Tôi không vương vấn gì hết'