người mẫu nude-Vụ người mẫu nude Kim Phượng: Khó tiến hành thực nghiệm điều tra