người lao động-Xót xa mảnh đời mưu sinh trong mưa rét, không dám nghỉ bởi đứa con bại liệt còn nằm ở nhà