người lao động-Trung Quốc: Trả 60 USD để tiêm vắc-xin Covid-19 thử nghiệm