người kiêng ăn thịt lợn-Những người và món ăn 'đại kị' nhất với thịt lợn, chỉ 1 miếng thôi cũng dễ sinh bệnh