người hồi giáo-Israel đặt trong tình trạng báo động cao sau khi tướng Iran thiệt mạng