người hàng xóm-Nhẫn tâm ném đá chết chú chó nhỏ nhà hàng xóm, người phụ nữ còn ngang ngược tuyên bố '1 chứ 100 con cũng ném'