Người Hà Nội-Đến hẹn lại lên, người Hà Nội chen nhau xếp hàng dài chờ mua bánh Trung thu Bảo Phương