người giàu-7 thứ người giàu không bao giờ bỏ tiền mua, còn người nghèo đi vay để có được