người dân vượt qua covid-'Bạn đã vượt qua những ngày dịch Covid-19 như thế nào?' và đây là câu trả lời thông minh của người dân trên khắp thế giới