người dân thủ đô-1,5 triệu đồng cành đào Nhật Tân, người dân thích thú mua hưởng không khí Tết sớm