người dân thủ đô-Đường đi bộ cạnh sông Tô Lịch trong con mắt người dân Thủ đô: Đường đẹp, đúng nguyện vọng nhưng đi qua cần... đeo khẩu trang