người đàn ông nằm bất động-Video: 2 người đàn ông nằm bất động trước cửa nhà dân, camera an ninh 'bóc' vụ tai nạn kinh hoàng