người đàn ông-Chàng trai trong trại tâm thần gây chú ý khi nói được 5 thứ tiếng, nhiều người thắc mắc cú sốc nào khiến anh phải vào nơi này?