người đàn ông-'Đá' bạn gái vì sống thử, 5 năm sau thấy cô hạnh phúc thì nhắn tin cho chồng tình cũ 'cà khịa', người đàn ông nhận cái kết đắng ngắt từ câu đáp trả chỉ có 2 từ!