người đàn ông-Ngồi quán nước hút thuốc, người đàn ông bị ô tô tông trúng